Kontakt

EPS Poland Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 20/510
80-175 Gdańsk
V piętro, 510
Marcin Bednarczyk
+48 58 354 84 78
+48 509 270 609
mb@epspoland.pl
Krzysztof Lewandowski
+48 58 354 84 79
+48 608 017 477
kl@epspoland.pl
Dane rejestrowe spółki:
NIP: 583-306-42-51
VAT EU: PL5833064251
REGON: 220765198

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000327435 Kapitał zakładowy 180.000,00 zł wpłacony w całości.

Nasze biuro