BIURO EPS POLAND

Nasze biuro znajduje się w bliskim sąsiedztwie obwodnicy Gdańska oraz trasy W-Z w nowym biurowcu NORDKIA.

EPS POLAND SP. Z O.O.
ul. Jabłoniowa 20/510
80-175 Gdańsk
V piętro, 510

NIP: 583-306-42-51
VAT EU: PL5833064251
REGON: 220765198

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000327435
Kapitał zakładowy 180.000,00 zł wpłacony w całości.

Kontakt telefoniczny lub mailowy z przedstawicielami firmy:

Marcin Bednarczyk
tel. +48 58 354 84 78
mob. +48 509 270 609
email: mb@epspoland.pl

Krzysztof Lewandowski
tel. +48 58 354 84 79
mob. +48 608 017 477
email: kl@epspoland.pl