FORMY DO PREFABRYKACJI ELEMENTÓW BETONOWYCH

W formach do prefabrykacji elementów betonowych sklejka wykorzystywana jest jako roboczy element formujący. Za pomocą powierzchni sklejki formuje się masę betonową. Wytrzymałość płyty i jakość jej powierzchni ma zasadniczy wpływ na dokładność wykonania produktu końcowego. W produkcji prefabrykatów betonowych, ze względu na dużą powtarzalność procesu, ważna jest wytrzymałość powierzchni sklejki na działanie masy betonowej i łatwość jej czyszczenia. W tym przypadku polecamy sklejki o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych filmu:

Sklejka szalunkowa brzozowa
  • duża ilość przełożeń,
  • najwyższa jakość powierzchni,
  • łatwo daje się czyścić.