Sklejka sosnowa

Sklejka sosnowa to wysokiej jakości kompozyt drewnopochodny, produkowany z drewna sosnowego. Wzajemnie prostopadłe umieszczenie włókien drzewnych zmniejsza kurczenie i poprawia właściwości mechaniczne materiału we wszystkich kierunkach. Krzyżowa konstrukcja zapewnia wysoką stabilność wymiarową sklejki (nie zgina się ani nie wypacza). Sklejka sosnowa jest materiałem trwałym, lekkim do łatwej obróbki. Może być poddawany dalszej obróbce jak malowanie, lakierowanie, cięcie, szczotkowanie, szlifowanie i frezowanie.
Gatunek drzewa
Oferowane sklejki są wyprodukowana z drewna 100% sosnowego.
Grubości
Sklejka dostępna jest w grubości: od 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 mm
Formaty sklejki
  • 2500 x 1250 mm
Klej
Sklejka wodoodporna jest produkowana przy zastosowaniu kleju, który spełnia poniższe normy:
  • EN 314-2 klasa 3 exterior
  • DIN 68705 : BFU 100
Pozostałe parametry
  • Emisja formaldehydów: E½
  • Wilgotność: 5 - 12%
  • Gęstość: 550 kg/m³

Klasy sklejki

Klasy zostały zdefiniowane według wizualnej jakości zewnętrznych fornirów. Wszystkie mechaniczne i wytrzymałościowe właściwości pozostają identyczne dla wszystkich klas.

Sklejka w najwyższej klasie jakości. Jednolita jasna i gładka powierzchnia niemal pozbawiona wad i wstawek, szlifowana.

Jednolita, jasna i gładka powierzchnia sklejki, większe wady naprawione drewnianymi wstawkami w dobranym kolorze, szlifowana,