FORMULARZ ZAPYTANIA

Zapraszamy do skontaktowania się z nami. Prosimy o wprowadzenie szczegółowego zapytania - z podaniem grubości, formatu, klasy, rodzju produktu i Państwa zapotrzebowanie. Na podstawie tych informacji zostanie przygotowana pełna oferta. Odpowiemy na każde zapytanie.
Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez EPS Poland Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20/510, 80-174 Gdańsk. Jednocześnie oświadczam, iż wiem o tym, że przysługuje mi prawo wglądu i możliwość poprawienia moich danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).