ADRES REJESTROWY

EPS Poland Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20/510
80-175 Gdańsk
POLSKA

NIP: 583-306-42-51
VAT EU: PL5833064251
REGON: 220765198

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000327435
Kapitał zakładowy 180.000,00 zł wpłacony w całości.