POLITYKA PRYWATNOŚCI

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających serwis informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzu zapytania, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

Informacje takie (adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu) nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Korzystając ze strony www.epspoland.pl wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies zgodnie z tą Regulaminem cookies firmy EPS Poland Sp. z o.o. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez stronę firmy takich plików, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej www.epspoland.pl.