DOSTAWCY SKLEJKI

Dla prowadzenia partnerskiej i pełnej zaufania współpracy z dotychczasowymi, jak i nowymi dostawcami, firma EPS Poland sp. z o.o. zdefiniowała stały profil wymagań. Głównym punktem profilu jest to, aby wzajemna współpraca, usługi, szanse i ryzyko były względem siebie wyważone. Podstawą naszej strategii zakupu są wysokie wymagania, jakie Zarząd firmy EPS Poland sp. z o.o. stawia dostawcom i ich produktom, i są takie same jak te, które nasi klienci stawiają naszym produktom.

Klienci firmy EPS Poland sp. z o.o. wybierają dostawców z punktu widzenia jakości, serwisu (terminowe, rozwojowe usługi) oraz optymalizacji kosztów i są zawsze zainteresowane budowaniem długoterminowej, partnerskiej współpracy z dostawcami.

Ponieważ wymagania wyznaczają krótkie terminy dostawy i szybkie dostosowanie się do warunków rynkowych, oczekujemy od naszych dostawców elastyczności oraz ponadprzeciętnie wysokiej gotowości do świadczenia usług i terminowości dostaw produktów.
Paged Sklejka S.A. UPM Biofore Company