POLITYKA JAKOŚCI

Celem nadrzędnym spółki EPS Poland jest spełnianie aktualnych wymagań klienta.

System jakości obejmuje całokształt pracy firmy, pocz±wszy od zakupów, magazynowania, sprzedaż i dostarczenie towaru do klienta. Działanie zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości pozwala firmie pewnie patrzeć w przyszłość i skutecznie konkurować na wymagającym rynku Unii Europejskiej.

Jak wspieramy jakość:
  • staramy się poznać bież±ce i przyszłe potrzeby klienta, aby je spełniać a nawet wyprzedzać,
  • nasi dostawcy spełniają nasze wymagania jakościowe, a współpraca z nimi odbywa się na zasadzie partnerstwa opartego na wzajemnych korzyściach,
  • systematycznie szkolimy naszych pracowników,
  • motywujemy zespół do samodoskonalenia,
  • regularnie badamy satysfakcję klienta - zbieramy i analizujemy opinie o produktach z naszej oferty,
  • staramy się minimalizować reklamacje klientów.
Procesy Systemu Jakości są zidentyfikowane, zrozumiałe i doskonalone przez pracowników.

Za realizację polityki jakości EPS Poland odpowiedzialny jest każdy pracownik spółki stosownie do jego obowiązków.